Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Chủ tịch HTC muốn tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần

(NDHMoney) Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC - HNX) vừa đăng ký mua thêm cổ phiếu.

 

 

Cụ thể, từ ngày 25/10 - 23/11, ông Lê Văn Mỵ, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu HTC.

Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần. Giao dịch dự kiến qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước khi thực hiện giao dịch, Chủ tịch mới chỉ nắm 71.250 cổ phiếu, tương đương với 1,36% tổng số cổ phiếu HTC đang lưu hành.

Được biết, trong khoảng thời gian từ ngày 21/9 - 28/9, Tổng Công ty Bến Thành - Công ty TNHH 1 Thành viên - Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Phú Quốc - Ủy viên Hội đồng Quản trị công ty, đã mua thành công 100.000 cổ phiếu HTC như đăng ký, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.312.150 cổ phiếu, tương đương với 24,99% tổng số cổ phiếu HTC đang lưu hành.

Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm tái cấu trúc danh mục đầu tư. Giao dịch qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

 


Nguồn: ndhmoney.vn

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét