Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

HTC: Chủ tịch Lê Văn Mỵ đăng ký mua 100,000 cp

Ông Lê Văn Mỵ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) đăng ký mua 100,000 cp từ ngày 25/10 đến 23/11 nhằm tăng tỷ lệ sở hữu từ 1.36% lên 3.27%.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Mỵ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HTC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 71,250 CP (tỷ lệ 1.36%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/10/2012
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/11/2012.


Nguồn: vietstock.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét