Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

[chôm tường thuật] đóng chức hay là In-App Purchase trên danh thiếp máy iOS

[thó kể] tắt chức hay In-App Purchase trên cạc máy iOS

In-App Purchase (IAP) là một tính tình hay biếu phép chúng mỗ giàu dạng dùng tiền thiệt (thẻ ATM, tín dụng) được chuốc một mệnh phiết phẩm trong game năng phần mềm dẻo nà đó trong máy. nếu như bạn năng đeo máy biếu con tao chơi game và đứa trẻ biết ngay hết pasword iTunes mực bạn thì tao nghĩ là bạn thành thử tắt cái chức hay IAP nào về được lánh bị... chết thật hầu bao một cách đau đớn. do mới đây, một đứa trẻ 5 giai đoạn ở Anh trong 15 phút hẵng dùng cả 2.550$ trong trương mục mực cha mẹ tao chỉ được chuốc bọn trong game duyệt y tính tình hay nào.

In-App Purchase ( IAP ) là một tính tình hay biếu phép chúng mỗ giàu dạng dùng tiền thiệt (thẻ ATM, tín dụng) được chuốc một mệnh phiết phẩm trong game năng phần mềm dẻo nà đó trong máy. nếu như bạn năng đeo máy biếu con tao chơi game và đứa trẻ biết ngay hết pasword iTunes mực bạn thì tao nghĩ là bạn thành thử tắt cái chức hay IAP nào về được lánh bị... chết thật hầu bao một cách đau đớn. do mới đây, một đứa trẻ 5 giai đoạn ở Anh trong 15 phút hẵng dùng cả 2.550$ trong trương mục mực cha mẹ tao chỉ được chuốc bọn trong game duyệt y tính tình hay nào.

được tắt (và khóa) IAP trong iOS , bạn công như sau:
vàoSettings > General > Restrictions. BấmEnable Restrictionsđược bật tính tình hay khóa mực iOS lên. Đây là chỗ nhưng mà iOS biếu phép bạn khóa phai một mạng phần mềm và tâm tính năng ngữ máy lại. Máy sẽ yêu cầu bạn nhập passcode 4 ký tự và nhập 2 dò giống nhau dùng đặng mở khóa. Bạn chọn một mật khẩu cho tớ và tránh dùng chung passcode với mã mở khóa màn hình bởi hai passcode nào khác nhau. Sau lúc nhập xong, bạn kéo xuống bên dưới màn hình, dòngIn-App Purchases, bạn dấn vào hắn đặng chuyển sang bởi tríOff. chốc nào chức năng IAP ngữ máy sẽ bị vô hiệu hóa và chẳng ai có thể mua để đàn trong game và ứng dụng nữa. Muốn mua trở lại thì bạn vào lại trang Restrictions nào On cái dòng IAP lên hoặc kéo lên phía trên màn hình, BấmDisable Restrictions.Bạn có thể đọc thêm bài hướng dẫn đi Restrictions tại đây .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét